Vaikuttaminen

 

ALOITTEET, KANNANOTOT, SUOJELUESITYKSET JA MUUTOKSEN HAUT VUODESTA 2012 LÄHTIEN AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

 

Ak 674: ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN 1, KORTTELIN 32 VIEREISELLÄ RANTA- JA VESIALUEELLA

Mielipide kaavaluonnoksesta 1.12.2016

Muistutus kaavaehdotuksesta 24.4.2017

 

ARVOKKAIDEN KULTTUURIMAISEMIEN PÄIVITYSINVENTOINTI

Palaute Kyrönsalmen kulttuurimaisemanlaajentamisen puolesta Etelä-Savon ELY-keskukselle (ympäristöministeriölle) 17.2.2016

 

HULIKAN JA SOLMUN KORTTELI

Hallinto-oikeuden hylättyä alla mainitun valituksen valituslupahakemus ja valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2023.

Vastine Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön ja Savonlinnan kaupungin yhdistyksen valituksesta antamista lausunnoista 22.8.2022

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön hylkäyspäätöksestä 11.3.2022.

Vastine ympäristöministeriöön valituksesta annetuista lausunnoista 24.6.2020

Valitus ympäristöministeriöön Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristöministeriön Hulikan ja Solmun suojeluesitystä koskevasta hylkäyspäätöksestä 16.10.2019

Vastine Etelä-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle suojeluesityksestä annetuista lausunnoista 27.8.2019

Nälkälinnanmäki-Seura ry:n uusi suojeluesitys vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 31.1.2018

Valituslupahakemus Itä-Suomen hallinto-oikeuden hylkäyspäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.6.2017

Vastine Savonlinnan kaupunginhallituksen lausuntoon 25.7.2016

Kunnallisvalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Hulikan korttelin asemakaavamuutoksesta 18.5.2016

Muistutus (lausunto) Hulikan korttelin asemakaavaehdotuksesta 7.1.2016

Suojeluesitys Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yhdessä Etelä-Savon Rakennusperintöyhdistys Ry:n kanssa 3.12.2012

Lausunto (mielipide) Hulikan korttelin asemakaavaluonnoksesta 12.11.2012

 

KAUPPATORIN JA MATKUSTAJASATAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Muistutus Kauppatorin ja Matkustajasataman asemakaavaehdotus II:sta 27.5.2022

 

KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA

Muistutus Kirkkolahden syväsataman uudesta asemakaavaehdotuksesta 17.11.2015

Muistutus Kirkkolahden syväsataman asemakaavaehdotuksesta 17.6.2015

Mielipide Kirkkolahden syväsataman asemakaavaluonnoksesta 23.4.2015

Muistutus Kirkkolahden eteläosan asuinalueen asemakaavaehdotuksesta 31.1.2013

Huomautus Kirkkolahden eteläosan asuinalueen asemakaavaluonnoksesta 19.10.2012

 

KUNTALAISALOITE

Kuntalaisaloite rakennushistoriatietojen merkitsemisestä rakennusten julkisivuihin 22.8.2013

 

NÄLKÄLINNANMÄEN KIRJASTO JA PUISTO

Nälkälinnanmäen kiinteistön lämmityskulujen poistamisesta vuoden 2024 talousarviosta valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 23.1.2024.

Hallinto-oikeuden hylättyä alla mainitun valituksen valituslupahakemus ja valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2023.

Vastine Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön ja Savonlinnan kaupungin yhdistyksen valituksesta antamista lausunnoista 22.8.2022

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön hylkäyspäätöksestä 11.3.2022.

Vastine valituksesta annettuihin lausuntoihin ympäristöministeriöön 5.6.2020

Valitus ympäristöministeriöön Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Nälkälinnanmäen suojeluesitystä koskevasta hylkäyspäätöksestä 16.10. 2019

Vastine Etelä-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle suojeluesityksestä annetuista lausunnoista 27.8.2019

Uusi suojeluesitys Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 5.11.2018

Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 9.10.2018 § 183 Käytöstä poistettujen kiinteistöjen lakkauttaminen

Kantelu korkeimmalle hallinto-oikeudelle (= KHO) korkeimman hallinto-oikeuden 4.4.2017 tekemästä päätöksestä, jolla KHO Savonlinnan kaupunginhallituksen vaatimuksesta kumosi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen Nälkälinnanmäen asemakaavan kumoamisesta ja saattoi lomaosakekaavan lainvoimaiseksi. Kantelu tehtiin 27.9.2017 yhdessä viiden Näkälinnanmäen naapuruston asunto-osakeyhtiön kanssa.

Vetoomus Nälkälinnan puiston ja kirjastorakennuksen puolesta

Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle Nälkälinnanmäen tontin hinnoittelupäätöksestä 29.5.2017.

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen valituksen johdosta 17.3.2016

Vastine kaupungin lausuntoon kunnallisvalituksesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 7.4.2015

Kunnallisvalitus Nälkälinnanmäen asemakaavan hyväksymisestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 21.10.2014

Suojeluesitys Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 11.9.2012

 

SAVONLINNAN KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO

Palaute 11.10.2018–12.11.2018 nähtävillä olleesta Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitysraportista.

Palaute 17.12.2019–17.2.2020 nähtävillä olleesta Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston rajauksesta ja hakemusluonnoksesta

 

SAVONLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA

Kannanotto Savonlinnan kaupunkistrategiaan 2014–2017

13.5.2013

 

SAVONLINNAN  KESKUSTAAJAMAN STRATEGINEN YLEISKAAVA VUOTEEN 2040

Muistutus 14.12.2023–14.2.2024 nähtävillä olleesta Savonlinnan keskustaajaman strategisen yleiskaavan kaavaehdotuksesta 

Mielipide 17.12.2019–17.2.2020 nähtävillä olleesta Savonlinnan strategisen yleiskaavan kaavaluonnoksesta

 

SAVONNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Muistutus 7.2.2024–7.3.2024 nähtävillä olleesta Savonniemen asemakaavaehdotus II:sta.

Muistutus 24.5.2022–23.6.2022 nähtävillä olleesta Savonniemen asemakaavaehdotuksesta.

Mielipide 21.12.2021–31.1.2022 nähtävillä olleesta Savonniemen asemakaavaluonnoksesta II.

Mielipide 2.6.2020–3.7.2020 nähtävillä olleesta Savonniemen asemakaavaluonnoksesta

 

VÄÄRÄSAAREN ASEMAKAAVA

Vastine kaupungin lausunnon johdosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 2.11.2015

Kunnallisvalitus Vääräsaaren asemakaavan hyväksymisestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 15.7.2015

Muistutus Vääräsaaren asemakaavaehdotuksesta 7.1.2015

Mielipide Vääräsaaren asemakaavaluonnoksesta 6.5.2014